Wstęp do Świeżego Wiatru

Jeśli świat ma być lepszy, to trzeba wprowadzić pewne reguły, lecz nie mogą one wypływać z „wnętrza”, gdyż na co dzień mamy do czynienia z różnymi „wnętrzami” (religiami, systemami filozoficznymi…). Dlatego argumenty typu „Bo tak nas nauczył Jezus Chrystus” nie trafiają do całego społeczeństwa, lecz są przeznaczone tylko dla Chrześcijan.