Link do Nextclouda

Jedyne miejsce do przesyłania prac

Nazewnictwo plików:

klasa-nazwisko-tytuł pracy.rozszerzenie

Przykład:

3XD-Kowalski-CSS layout.html

Aktualny link:

skrzynka wrzutowa