Filary Freŝa Vento

Dzisiaj będziemy kontynuować rozważania nad świeżym wiatrem – powiem o jego sześciu filarach

Wolność myślenia

Każdy powinien mieć możliwość swobodnego i niczym nieskrępowanego myślenia, przy czym powinna obowiązywać tutaj zasada pełnej prywatności myślenia.

Wolność przekonania

Każdy powinien mieć prawo do wymiany przekonań z innymi osobami, a także komentowania tychże przekonań.

Wolność słuchania

Każdy powinien mieć prawo do przyjmowania w sposób wolny od manipulacji dowolnych, wybranych przez tą osobę treści.

Wolność wypowiadania

Każdy powinien mieć prawo do swobodnego wyrażania myśli, o ile to wyrażanie nie powoduje utraty dóbr osobistych przez osoby trzecie.

Wolność języka

Każdy powinien być w stanie nauczyć się w krótkim czasie i używać języka międzynarodowego niezwiązanego z historycznie z żadną grupą etniczną, nacją czy religią. Język powinien być prosty w nauce, a jego gramatyka uproszczoną do celów międzynarodowych.

Wolność środków przekazu

Każdy powinien mieć prawo do korzystania w wyrażaniu swych myśli i przekonań z wolnych środków przekazu zależnych wyłącznie od woli osób używających danego środka przekazu i możliwych do modyfikacji przez te osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *